Quả sầu riêng chín cây tự nhiên khi tách múi thường rất dễ dàng và các múi sẽ tự động rời ra chứ không dính vào vỏ

Tin Liên Quan